Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 583/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-09-06

Sygnatura akt II Cz 583/16

POSTANOWIENIE

K., dnia 6 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Roszewski

Sędziowie: SSO. Marian Raszewski

SSO. Wojciech Vogt – spr.

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2016 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. H.

o wyłączenie sędziego Małgorzaty Wierzby-Glickiej od prowadzenia sprawy z powództwa A. H. przeciwko H. C. i M. C. o zapłatę, I C 241/15 Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie

na skutek zażalenia wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie z dnia 23 maja 2016 r., sygn.. akt I Co 618/15

postanawia:

oddalić zażalenie

Wojciech Vogt Janusz Roszewski Marian Raszewski

Sygn. akt II Cz 583/16

Dnia 6 września 2016 roku

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie oddalił wniosek A. H. o wyłączenie sędziego w sprawie I C 341/15 tegoż Sądu. Wskazał, że wniosek nie powołuje się na przesłanki, które mogą być przyczyną wyłączenia sędziego.

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożyła wnioskodawczyni zarzucając naruszenie art. 49 k.p.c. i podając, że sędzi w innej sprawie odmówiła wiarygodności zeznaniom świadków, którzy są powołani w niniejszej sprawie. Istnieje więc wątpliwość co do bezstronności sędziego. Wniosła o uchylenie postanowienia i wyłączenie sędziego od prowadzenia tej sprawy.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W aktualnym stanie prawnym instytucja wyłączenia sędziego z mocy orzeczenia sądu opiera się na uniwersalnej i ogólnej klauzuli okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Nowelizacja art. 49 k.p.c. spowodowała, iż przepis ten realizuje gwarancję bezstronnego sądu, stanowiącą jeden z konstytucyjnych korelatów prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP). Gwarancja sprawiedliwości proceduralnej określona w art. 49 k.p.c. niewątpliwie wychodzi obecnie naprzeciw zasadzie ochrony zaufania do bezstronności sędziego (por. Joanna Derlatka, Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym, s. 297, Warszawa 2016).

W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż sąd rozstrzygający zasadność wniosku o wyłączenie sędziego nie może opierać się jedynie na subiektywnym odczuciu zgłaszającej go strony, lecz zobowiązany jest wyważyć i skorelować ze sobą racje natury subiektywnej i obiektywnej. Wniosek o wyłączenie sędziego jest ponadto uzasadniony jedynie wówczas, gdy w ocenie sądu rozpoznającego ten wniosek, przytoczone w nim wątpliwości zasługują na uwzględnienie (por. op.cit, s. 303).

W niniejszej sprawie jedynie subiektywne odczucie wnioskującej i jej ocena ma uzasadniać wyłączenie sędziego prowadzącego sprawę I C 341/15. Żadna okoliczność obiektywna nie przemawia za uznaniem, że istnieje jakakolwiek wątpliwość co do bezstronności sędziego. Okoliczność, że sędzia w innej sprawie odmówił wiarygodności zeznaniom określonych świadków nie uzasadnia braku jego bezstronności w innej sprawie, w której powołani zostali ci świadkowie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Wojciech Vogt Janusz Roszewski Marian Raszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Roszewski,  Marian Raszewski
Data wytworzenia informacji: