Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 725/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2017-12-05

V ACa 733/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 21 marca 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cedent, wierzytelność, przelew, cesjonariusz, pozwany, cedowana wierzytelność, dłużnik, otrzymana zaliczka, wiadomość o przelewie, robota wykonana przez cedenta, oświadczenie o cesji, dokument prywatny, zarzut potrącenia, udział wykonawcy, rygor prekluzji, kwota, gotówka, sprzeciw od nakazu zapłaty, protokół przeglądów, robota budowlana
Zobacz»

XV C 1449/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2013

Data publikacji: 18 czerwca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gdański zakład, zbywca, bank polski, przelew wierzytelności, wierzytelność wobec skarbu państwa, nabywca wierzytelności, umowa przelewu, spełnienie świadczenia, dłużnik, pozwany, cedent, warszawa, prawomocny wyrok, dokonany przelew, program gospodarczy spółki, utrzymywanie w gotowości, świadomość obowiązków, moc produkcyjna, egzekucja, cesjonariusz
Zobacz»

I ACa 106/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 marca 2014

Data publikacji: 24 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warunek zawieszający, cedent, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, pozwana gmina, forma wezwania, umowa przelewu wierzytelności, konsorcjum, wezwanie do zapłaty, przejście wierzytelności, powstanie roszczenia, otrzymanie wezwania, przekazywanie kwot, strona umowy przelewu, ziszczenie, dłużnik wierzytelności, przedmiot przelewu, roszczenie banku, kredyt, sprzeczność ustaleń faktycznych, zasadą motywowania
Zobacz»

I ACa 467/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 27 lutego 2014

Data publikacji: 16 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, cedent, pozwana gmina, umowa cesji wierzytelności, podwykonawca, kara umowna, wierzytelność gminy, potrącenie, należność za roboty, przelew wierzytelności, umowa podwykonawcza, faktura, pisemna dyspozycja, zapłata wynagrodzenia, remont nawierzchni, umowa trójstronna, nota obciążeniowa, cesjonariusz wierzytelności, inwestor, skutek przelewu
Zobacz»

IX C 1761/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 lipca 2014

Data publikacji: 29 maja 2015

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, opłata aktywacyjna, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, cennik, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, załącznik do umowy, konsument, regulamin wykonywania usługi, wybrana taryfa, umowa o świadczenie usługi, usługa abonamentu, rodzaj dostępu, cesja, abonament telefoniczny, opłata wyrównawcza, cedent, przedmiot przelewu, fakt nabycia wierzytelności
Zobacz»

IX GC 855/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 30 grudnia 2014

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, cedent, umowy wykonawcze, cesja, umowa konsorcjum, przelew wierzytelności, bezpieczeństwo pasażerów, bank, zakup systemów, lider konsorcjum, umowa przelewu na zabezpieczenie, kontrola bezpieczeństwa, bezpodstawne wzbogacenie, zgodność z oryginałem, bagaż, umowa o przelew wierzytelności, zobowiązanie, aneks, kredyt, członek konsorcjum
Zobacz»

I C 2162/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legionowie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2016

Data publikacji: 16 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konieczność odroczenia rozprawy, umowa przelewu wierzytelności, protokół z rozprawy, dokument złożony przy piśmie, treść umowy przelewu wierzytelności, spóźnione twierdzenie i dowód, twierdzenie powoda o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, przedmiot przelewu, negatywna konsekwencja, pozew kwot, dzień rozprawy, siedziba, brak udowodnienia, przedmiotowa umowa przelewu, biała plama, pozwany, przytoczony artykuł, konsekwencja wynikająca z braku, celu obejść
Zobacz»

VIII Ga 353/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, cedent, umowa cesji, pozwany, umowa o kredyt obrotowy, dłużnik, dłużnik wierzytelności, potrącenie, zawarcie umowy przelewu, cesja wierzytelności, oryginał dokumentów, zgodność z oryginałem, bank spółdzielczy, oryginał umowy, cesjonariusz, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niezbędna infrastruktura, budynek mieszkalny wraz, dokonana cesja, przelana wierzytelność
Zobacz»

II Ca 726/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 30 stycznia 2015

Data publikacji: 24 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, umowa przelewu wierzytelności, cedent, nabycie wierzytelności, przedawnienie, umowa o świadczenie usługi, strona powodowa, poprzedni wierzyciel, warunek zawieszający, faktura i nota obciążeniowa, cesja wierzytelności, wykaz wierzytelności, pozwany, zgodność z oryginałem odpisu, treść umowy ramowej, pełnomocnictwo, cena nabycia, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa ramowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi
Zobacz»

I C 2160/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legionowie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2016

Data publikacji: 24 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konieczność odroczenia rozprawy, umowa przelewu wierzytelności, protokół z rozprawy, dokument złożony przy piśmie, treść umowy przelewu wierzytelności, spóźnione twierdzenie i dowód, dzień przed rozprawą, twierdzenie powoda o okolicznościach, umowa kredytów, uzasadniona wątpliwość, pożyczka, przedmiot przelewu, negatywna konsekwencja, kredyt gotówkowy, pozew kwot, uzasadnienie pozwów, siedziba, brak udowodnienia, przedmiotowa umowa przelewu, biała plama
Zobacz»

XI GC 1463/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, istnienie i wysokości zobowiązania, wierzyciel łączy, załącznik do umowy, umowa ramowa przelewu wierzytelności, warunek istotny umowy, wyciąg z elektronicznego załącznika, kwota od powoda, zbywca, twierdzenie faktyczne pozwu, wyciąg z ksiąg funduszu, dochodzenie roszczeń powoda, legitymacja do dochodzenia roszczenia, skuteczny przelew, ewentualna umowa, podstawa do zasądzania, wersja elektroniczna, umowa o świadczenie usługi, roszczenie o zaległe odsetki
Zobacz»

II C 801/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 sierpnia 2017

Data publikacji: 13 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa cesji, pasażer, wierzytelność, cesjonariusz, przelew, opóźnienie lotów, konsument, odwołanie lotu, planowy czas, odszkodowanie, zbywca, dłużnik, cennik, odlot, nabywca, przewoźnik lotniczy, nabycie wierzytelności, umowa przelewu, rozporządzenie
Zobacz»

VI ACa 1768/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 14 października 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przelana wierzytelność, wierzytelność na cesjonariusza, bank, cedent, umowa najmu, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przeniesienie wierzytelności, wyznaczony cel, zabezpieczona wierzytelność, zabezpieczenie spłaty kredytu, prawo bankowe, dłużnik wierzytelności, przelanie wierzytelności, rzeczywisty cel umowy, pomieszczenie, umowa przelewu wierzytelności, pozew wierzytelności, ograniczony cel, przejście wierzytelności na cedenta, umowa o przelew wierzytelności
Zobacz»

I ACa 763/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 13 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, kredyt, przelew wierzytelności, cedent, zamówienia publiczne, zgoda na przelew, zawarcie umowy cesji, skarbnik gminy, dłużnik, komornik, nieważność, zmiana umowy, nowy rachunek, zakaz cesji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, burmistrz pozwanej gminy, zawarcie umowy przelewu, pozorność, projekt umowy cesji, podwójny skutek
Zobacz»

XII Gz 554/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 listopada 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, należność, dobra wiara, bank, komornik sądowy, ograniczona odpowiedzialność, konto komornika, cedent, dłużnik, umowa przelewu wierzytelności, umowa cesji, przelew wierzytelności przyszłych, data wytoczenia powództwa, trwający proces, zajęcie wierzytelności, pośrednictwem komorników, pozwane roszczenie, przedmiot przelewu, przegranie procesu, drogi postępowania cywilnego
Zobacz»

III Ca 133/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 19 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, dłużnik, zawiadomienie dłużników, cedent, dłużnik zajętej wierzytelności, cesjonariusz, umowa sprzedaży nieruchomości, śródmieście w łodzi, umowa przelewu, komornik sądowy, zawiadomienie o przelewie wierzytelności, akt sprawy o sygnaturze, zawarta umowa cesji, ochrona dłużnika, konto komornika, skutek przelewu, prezes zarządu spółki, dowód z dokumentów urzędowy, sądowa kwota, pozwany
Zobacz»

IX C 1972/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2015

Data publikacji: 28 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, umowa o przelew wierzytelności, wykaz wierzytelności, umowa rachunku, pierwotny wierzyciel, ustalenie istnienia legitymacji, ważna umowa przelewu wierzytelności, roszczenie przysługujące pierwotnie, drogi ważne, kopia umowy sprzedaży wierzytelności, droga faktów, dowód na zawarcie umowy, zapłata należności z umowy, umówiony termin zapłaty, zawarta umowa przelewu wierzytelności, prawna podstawa do uwzględnienia, faktyczna i prawna podstawa, zarzut pozwu
Zobacz»

I ACa 44/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2017

Data publikacji: 15 września 2017

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powodowa spółka, strona powodowa, komplementariusz, umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, cedent, lokal użytkowy, umowa cesji wierzytelności, prawo najmu, umowa najmu, działalność gospodarcza w lokalu, zaległy podatek, najemca, zawarcie umowy cesji, legitymacja czynna powódki, faktyczne przeniesienie, wiążąca ocena prawna, czynność zmierzająca do zmiany, przysługiwanie, pozwany
Zobacz»

I C 110/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 12 maja 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cedent, spółka jawna, przelew wierzytelności przyszłych, umowa przelewu wierzytelności, ostateczny wykaz, pożyczka, przedmiot przelewu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wykaz wierzytelności, umowa dotycząca przelewu wierzytelności, cesjonariusz, wierzytelność na nabywcę, cedowana wierzytelność, wyrok zaoczny, oświadczenie o dokonaniu, termin rozprawy, umowa z dniem, cesja wierzytelności, określona wierzytelność, chwilą zaistnienia
Zobacz»

XIII Ga 1084/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 lipca 2016

Data publikacji: 24 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • olej napędowy, faktura vat, osoba upoważniona do reprezentowania, umowa przelewu wierzytelności, umowa cesji, legitymacja procesowa czynna, jednostronne oświadczenie, paliwo, cedent, korekta deklaracji podatku, dokonanie cesji zwrotnej, pozwany dokument, cena, zapłata, towar, wydanie nakazu w postępowaniu, śródmieście, pozwana spółka, faktura za wrzesień, skuteczne nabycie wierzytelności
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Vogt
Data wytworzenia informacji: