Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3184

I C 1498/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1498/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017r. Sąd Okręgowy w Kaliszu w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Mirosława Marciniak Protokolant: st. sekr. sąd. Halina Andrzejak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 roku w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa J. J. przeciwko (...) w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) w W. kwotę 24.000,00 zł. (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnie
Czytaj więcej»

I C 1566/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: świadomość, że nie dojdzie do przeniesienia własności nieruchomości pozbawia samoistnego posiadacza takiej nieruchomości atrybutu dobrej wiary w rozumieniu art. 231 k.c.
Sygn. akt I C 1566/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jan Brzęczkowski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Koszyczarska po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa K. P. przeciwko M. D. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda K. P. na rzecz pierwotnego pozwanego J. M. zwrot kosztów zastępstwa procesowego
Czytaj więcej»

I C 1678/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2015-05-19

Data publikacji: 2015-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 1678/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mirosława Marciniak Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Borowy po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2015r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko M. B. (1) zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 Oddala powództwo. 2 Zasądza od powoda (...) Spółka z ograniczoną
Czytaj więcej»

I C 1681/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2013-03-28

Data publikacji: 2013-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1681/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Piotr Szymankiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Skórska po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2013 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) SA w W. przeciwko P. N. o zapłatę na skutek zarzutów wniesionych przez pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 3 lipca 2012 r
Czytaj więcej»

I C 1730/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-06-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1730/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Chmura Protokolant: protokolant sądowy Anna Więcław po rozpoznaniu w dniu 02 kwietnia 2014 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa: M. N. (1) ; przeciwko: M. N. (2) , T. N. ; o nakazanie I oddala powództwo; II kosztami postępowania obciąża powódkę M. N. (1) częściowo i z tego tytułu zasądza od niej na rzecz pozwa
Czytaj więcej»

I C 1737/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2014-02-04

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1737/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu w I Wydziale Cywilnym w składzie : Przewodnicząca: SSO Ewa Głowacka – Andler Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Waszak po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko Skarb Państwa - Areszt Śledczy w O. zastępowany przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa o zapłatę I Oddala powództwo. II Przyznaje od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w
Czytaj więcej»

I C 1858/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2013-12-18

Data publikacji: 2014-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1858/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Chmura Protokolant: protokolant sądowy Anna Więcław po rozpoznaniu w dniu 04 grudnia 2013 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa: Skarbu Państwa reprezentowanego przez (...) ; przeciwko: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. ; o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odp
Czytaj więcej»

I C 1886/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2014-05-29

Data publikacji: 2014-07-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Odmowa przyjęcia pisma zawierającego wypowiedzenie umowy pożyczki zabezpieczonej wekslem in blanco oraz odmowa zwrotu kwoty pożyczki aktualizuje uprawnienie emitenta do wypełnienia weksla in blanco zgodnie z deklaracją wekslową.
Sygn. akt I C 1886/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2014r. Sąd Okręgowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jan Brzęczkowski Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Koszyczarska po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko P. K. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego P. K. na rzecz powoda D. K. 260 000 PLN (dwieście sześćdziesiąt tysięcy zł), z ustawowymi odsetkami od dnia 29 stycznia 2014r. do dnia zapłaty
Czytaj więcej»

II Ca 4/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2014-06-26

Data publikacji: 2014-08-04

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 4/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 26 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Vogt (spr.) Sędziowie: SSO Janusz Roszewski SSO Barbara Mokras Protokolant: st. sekr. sąd. Elżbieta Wajgielt po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2014 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa M. N. przeciwko (...) Zakład owi (...) SA z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

II Ca 2/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-08-12

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 2/14 POSTANOWIENIE Dnia 20 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Vogt Sędziowie: SSO Marian Raszewski (spr.) SSO Henryk Haak Protokolant: st. sekr. sąd. Elżbieta Wajgielt po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. z udziałem M. J. , (...) S.A. , Starosty K. o zasiedzenie na skutek apelacji wnioskodawcy (...) S.A. od postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 27
Czytaj więcej»