Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3020

II Cz 616/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2017-10-09

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Każde powództwo składa się z dwóch istotnych elementów: żądania i jego uzasadnienia. Okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie, to właśnie podstawa faktyczna powództwa. W nauce prawa procesowego cywilnego istnieją dwie teorie dotyczące podstawy powództwa : indywidualizacji i substancjonowania. Bardziej przekonywująca jest ta ostatnia, która uważa, że okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie, to ogół okoliczności faktycznych potrzebnych do uzasadnienia powództwa pod względem prawnym , a więc zdarzeń, które wyczerpują znamiona normy prawnej, na której opiera się roszczenie. Przytoczenie tych okoliczności jest warunkiem formalnym pozwu. Czy zaś uzasadnienie takie jest prawdziwe, to stanowi przesłankę korzystnego dla powoda wyroku, a nie formalne wymaganie prawne. Powód mimo wezwania nie przytoczył okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie. Sąd więc miał podstawy aby zwrócić pozew.
Sygnatura akt II Cz 616/17 POSTANOWIENIE K. , dnia 9 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Vogt po rozpoznaniu w dniu 9 października 2017 r. w Kaliszu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko pozwanemu W. B. o zapłatę od zarządzenia Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Pleszewie z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. akt I C 591/17 postanawia: oddalić zażalenie Wojciech Vogt UZASADNIENIE Zaskarżonym zarządzenie
Czytaj więcej»

II Ca 281/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2017-09-21

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 281/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 21 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Vogt (spr.) Sędziowie: SSR del. Radosław Grzęda SSO Janusz Roszewski Protokolant: st. sekr. sąd. Elżbieta Wajgielt po rozpoznaniu w dniu 21 września 2017 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. (...) (...) w P. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Re
Czytaj więcej»

II Cz 209/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2017-06-27

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Cz 209/17 POSTANOWIENIE K. , dnia 27 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Barbara Mokras po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017 r. w Kaliszu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. C. przeciwko Gminie L. o zapłatę w przedmiocie zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 25 stycznia 2017 r., sygn. akt I C 755/15 p o s t a n a w i a : 1 zmienić zaskarżone postanowienie w ten spo
Czytaj więcej»

II Cz 487/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2017-09-15

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Cz 487/17 POSTANOWIENIE K. , dnia 15 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Chmura (spr.) Sędziowie: SSO Barbara Mokras SSO Wojciech Vogt po rozpoznaniu w dniu 15 września 2017 r. w Kaliszu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. D. przy udziale E. W. i M. M. o podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności w przedmiocie zażalenia uczestniczki postępowania E. W. na punkt 4. p
Czytaj więcej»

II Cz 485/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2017-09-18

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Cz 485/17 POSTANOWIENIE K. , dnia 18 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Chmura Sędziowie: SSO Barbara Mokras SSO Janusz Roszewski (spraw.) po rozpoznaniu w dniu 18 września 2017 r. w Kaliszu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę w przedmiocie zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Czytaj więcej»

II Cz 497/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2017-09-18

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Cz 497/17 POSTANOWIENIE K. , dnia 18 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Chmura Sędziowie: SSO Barbara Mokras SSO Janusz Roszewski (spraw.) po rozpoznaniu w dniu 18 września 2017 r. K. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku T. S. i K. S. z udziałem G. N. , A. G. o zabezpieczenie spadku po R. S. w przedmiocie zażalenia wnioskodawcy K. S. na postanowienie Sądu Rejonowego w Pleszewie z dnia 30 marc
Czytaj więcej»

II Cz 591/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Cz 591/17 POSTANOWIENIE K. , dnia 10 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Chmura Sędziowie: SSO Barbara Mokras SSO Janusz Roszewski – spr. po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 r. w Kaliszu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa E. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą E. B. Firma Handlowo – Usługowa (...) z/s w P. przeciwko S. K. , L. K. , F. K. i Z. K. o zapłatę w przedmi
Czytaj więcej»

II Cz 600/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Cz 600/17 POSTANOWIENIE K. , dnia 10 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Chmura Sędziowie: SSO Barbara Mokras SSO Janusz Roszewski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 r. w Kaliszu na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela małoletnich A. N. i F. N. działających przez przedstawiciela ustawowego matkę M. N. przeciwko dłużnikowi P. N. na skutek skargi dłużnika
Czytaj więcej»

II Cz 597/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2017-10-02

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II Cz 597/17 POSTANOWIENIE K. , dnia 2 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Mokras Sędziowie: SSO. Henryk Haak SSO. Wojciech Vogt – spr. po rozpoznaniu w dniu 2 października 2017 r. w Kaliszu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. przeciwko pozwanemu Ł. Ł. o zapłatę na skutek zażalenia powódki od postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 6 lipca 2017 r., sygn
Czytaj więcej»

II Cz 483/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2017-09-18

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Cz 483/17 POSTANOWIENIE K. , dnia 18 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Chmura Sędziowie: SSO Barbara Mokras SSO Janusz Roszewski (spraw.) po rozpoznaniu w dniu 18 września 2017 r. w Kaliszu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. S. przeciwko R. K. o zapłatę w przedmiocie zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. akt I C 1285/16 p o s t a
Czytaj więcej»