Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 421/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-12-02

Sygn. akt V U 421/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 grudnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Ewa Nowakowska

Protokolant Alina Kędzia

po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r. w Kaliszu

odwołania B. R.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 10 lutego 2016 r. Nr (...)

w sprawie B. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o wysokość świadczenia

Zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z dnia 10 lutego 2016 r. znak (...) w ten sposób, że dolicza do okresów składkowych Z. R. okresy pracy wykonywanej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności:

- od 20 sierpnia 1979r. do 18 lipca 1980r,

- od 01 października 1980r. do 02 marca 1981r,

- od 02 kwietnia 1981r. do 23 czerwca 1981r.

- od 24 czerwca 1981r do 08 lipca 1981r.

- od 08 kwietnia 1982r do 24 maja 1982r.

- od 25 maja 1982r. do 31 sierpnia 1982r.

- od 01 września 1982r. do 04 marca 1984r.

- od 05 marca 1984r, do 10 stycznia 1985r.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 10.02.2016r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.przyznał B. R.prawo do renty rodzinnej po mężu zmarłym na skutek wypadku przy pracy, poczynając od (...)czyli od ukończenia przez nią 50 roku życia.

Do okresów składkowych nie zaliczono jednak zamarłemu zatrudnienia w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności w Zakładach Karnych w B. i I. w latach 1979-1985, gdyż nie jest możliwe określenie wymiaru czasu pracy.

Odwołanie od tej decyzji wniosła do sądu B. R. domagając się doliczenia do stażu ubezpieczeniowego przy rencie rodzinnej okresów pracy wykonywanej podczas pobytu w zakładach karnych, gdyż wie od męża, że pracował w pełnym wymiarze czasu pracy, bo było to normą.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Sąd ustalił co następuje:

W rozpoznawanej sprawie poza sporem jest, że Z. R. podczas odbywania kary pozbawienia wolności pracował w następujących okresach;

od 20.08.1979r. do 18.07.1980r.

od 01.10.1980r. do 02.03.1981r.

od 02.04.1981r. do 23.06.1981r.

od 24.06.1981r. do 08.07.1981r.

od 08.04.1982r do 24.05.1982r.

od 25.05.1982r. do 31.08.1982r.

od 01.09.1982r. do 04.03.1984r. i

od 05.03.1984r. do 10.01.1985r. (zaświadczenie k 22 akt rentowych)

Pomimo posiadania informacji o okresach wykonywania pracy Zakłady Karne w I.i B.w oparciu o dokumentację archiwalną nie miały możliwości podania wymiaru czasu pracy. Podały natomiast, że praca odwołującego się była w tych okresach pracą odpłatną i wykonywał ją wprawdzie na terenie zakładu karnego, ale na rzecz innych podmiotów.

Praca była wykonywana od 20.08.1979r. do 18.07.1980r. na rzecz Przedsiębiorstwa (...)na terenie (...) I., a wykonywanie pracy w kolejnych okresach odbywało się na terenie (...)w B.. Odbywało się to od 01.10.1980r. do 02.03.1981r. i od 1.10.1980r. do 13.10.1980r. na rzecz Spółdzielni (...), od 14.10.1980r. do 02.03.1981r. na rzecz Gospodarstwa (...), od 02.04.1981r. do 23.06.1981r. na rzecz Spółdzielni (...), od 24.06.1981r. do 08.07.1981r. i od 01.07.1981r. do 08.07.1981r. na rzecz Przedsiębiorstwa (...), a od 08.04.1982r. do 06.09.1982r. ponownie na rzecz Spółdzielni (...), Następnie od 07.09.1984r. do 22.11.1984r. (...)i od 23.11.1984r. do 10.01.1985r. w magazynie 2 GP na terenie (...) B..

Skazani w latach 70-tych i 80-tych zwyczajowo pracowali w pełnym wymiarze czasu pracy.

( dowód- informacja Zakładu Karnego w B.z 22.04.2016r. k 12 i Zakładu karnego w I.z 29.04.2016r. k 14)

Mąż odwołującej się, jak pozostali osadzeni swoją pracę wykonywał w pełnym wymiarze czasu pracy. Pozostawał w przekonaniu, że okres ten liczony będzie w przyszłości do uprawnień emerytalnych.

( dowód- zeznania odwołującej się k 24)

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art.65 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1302 ze zm.) renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki do uzyskania prawa do jednego z tych świadczeń.

Zmarły w wyniku wypadku przy pracy Z. R. nie pobierał świadczenia, ale spełniał warunki do renty. Legitymował się stażem ubezpieczeniowym i ilości 18 lat 4 miesiące i 2 dni okresów składkowych i 8 miesięcy 13 dni nieskładkowych.

Odwołująca się uzyskała prawo do renty rodzinnej po mężu Z. R. od ukończenia 50 roku życia.

Wyliczenie wysokości renty rodzinnej pomijało wymienione poprzednio okresy pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

Jak wynika z treści art.6 ust.2 pkt.4 okres pracy wykonywanej przed 15.11.1991r. w czasie odbywania na obszarze Państwa Polskiego kary pozbawienia wolności w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy określonego dla takiej pracy jest okresem składkowym.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 2.10.1997r. Sąd Najwyższy potwierdził, że okresy takiej pracy wykonywanej w wymiarze czasu nie niższym od połowy obowiązującego są traktowane jako okresy składkowe bez spełnienia jakichkolwiek innych warunków. (IIUKN 280/97 OSNP 1998/14/436)

W ocenie sądu materiał zgromadzony w sprawie wskazujący na wykonywanie pracy przez zmarłego w pełnym wymiarze czasu pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności pozwala na zaliczenie do stażu ubezpieczeniowego zmarłego męża odwołującej się następujących okresów składkowych : od 20.08.1979r. do 18.07.1980r. od 01.10.1980r. do 02.03.1981r., od 02.04.1981r. do 23.06.1981r., od 24.06.1981r. do 08.07.1981r., od 08.04.1982r do 24.05.1982r., od 25.05.1982r. do 31.08.1982r. od 01.09.1982r. do 04.03.1984r. i od 05.03.1984r. do 10.01.1985r.

Zaskarżona decyzja podlegała więc zmianie i zgodnie z art.477 14 § 2 kpc orzeczono jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Wypych
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Nowakowska
Data wytworzenia informacji: