Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 646/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-02-20

Sygn. akt II Ca 646/13

POSTANOWIENIE

Dnia 20 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Wojciech Vogt

Sędziowie:

SSO Henryk Haak

SSO Marian Raszewski (spr.)

Protokolant:

st. sekr. sąd. Elżbieta Wajgielt

po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2014 r. w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z wniosku E. B. , M. B.

z udziałem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

o ustanowienie służebności przesyłu

na skutek apelacji wnioskodawców

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 26 września 2013r. sygn. akt (...)

p o s t a n a w i a:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Kaliszu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt II Ca 646/13

UZASADNIENIE

Wnioskodawcy E. i M. małż. B. wystąpili o ustanowienie służebności przesyłu polegającej na prowadzeniu eksploatacji sieci przesyłowej należącej do uczestnika postępowania (...) Spółka Akcyjna w W., za stosownym wynagrodzeniem.

Postanowieniem z dnia 26 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu oddalił wniosek ustalając, że wnioskodawcy są współwłaścicielami we wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości rolnej położonej w C.. Oznaczonej jako działka nr (...), objętej księgą wieczystą nr (...). Przez tę nieruchomość przebiega urządzenie przesyłowe w postaci gazociągu relacji O.- A.. Aktem notarialnym z dnia 4.10. 2007 r. uczestnik postępowania (...) S.A w W. zbył na rzecz spółki pod firmę (...) S.A w W. segment systemu przesyłowego, w skład którego wchodzi m.in. przedmiotowy gazociąg, relacji O.- A.. Skoro wskazany we wniosku uczestnik postępowania nie jest właścicielem urządzeń przesyłowych, to tym samym niemożliwym jest obciążenie nieruchomości wnioskodawców służebnością przesyłu na rzecz wskazanego uczestnika.

W apelacji wnioskodawcy zarzucili naruszenie art.510§2 kpc polegające na braku wezwania (...) S.A do wzięcia udziału w sprawie. Skarżący wnieśli o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Kaliszu do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja zasługuje na uwzględnienie.

Uczestnikiem postępowania nieprocesowego winien być każdy zainteresowany, a więc każdy, czyich praw dotyczy wynik tego postępowania. Zgodnie z art. 305 1kc nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49§1 prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń ( służebność przesyłu). Zgodnie z twierdzeniem wniosku, przedsiębiorstwem korzystającym z urządzeń doprowadzających gaz było (...) Spółka Akcyjna w W. .

W odpowiedzi na wniosek wskazany uczestnik przytoczył, iż nie jest już właścicielem urządzeń przesyłowych, bowiem przeniósł ich własność na rzecz innej spółki. W efekcie takiego stanowiska pełnomocnik wnioskodawców pismem z dnia 12 września 2013 r. wniósł o „ powołanie nowego uczestnika postępowania” jakim jest (...) S.A w W. (k. 46) dołączając odpis wniosku wraz z załącznikami.

Powołując mało fortunne żądanie procesowe podnieść trzeba, że wnioskodawcy wskazali nowego uczestnika postępowania, którego jako zainteresowanego należało wezwać do udziału w sprawie zgodnie z wymogami art. 510§2 kpc. Zaniechanie tej powinności nie uzasadniało oddalenie wniosku. Dalsze postępowanie winno zatem toczyć się z udziałem wskazanego kolejnego uczestnika. Dlatego zaskarżone postanowienie podlegało uchyleniu, a sprawa przekazaniu Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania ( art.386§4 kpc w zw. z art. 13§2 kpc).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Vogt,  Henryk Haak
Data wytworzenia informacji: