Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 375/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2013-10-10

Sygn. akt IV Ka 375/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSTPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2013r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Grzegorz Plota

Protokolant Joanna Paczosik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Marii Dziurnej-Rutkowskiej

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2013r.

sprawy E. J.

oskarżonej o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonej

od wyroku Sądu Rejonowego w Kępnie

z dnia 28 maja 2013r. sygn. akt II K 69/13

Na podstawie art. 437 § 1 i 2 kpk i 632 pkt. 2 kpk

I.  Uchyla zaskarżony wyrok i na podstawie art. 17 §1 pkt. 3 kpk postępowanie karne przeciwko oskarżonej E. J. umarza.

II.  Kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

Sygn akt IV Ka 375/13

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 28 maja 2013r. w sprawie II.K. 69/13 Sąd Rejonowy w Kępnie warunkowo umorzył postępowanie karne wobec oskarżonej E. J. na okres 1 roku o popełnienie przestępstwa z art. 270§1kk polegającego na tym ,że :

- w 2009r. w B. woj. (...) w celu użycia za autentyczny podrobiła podpis swojego ojca B. W. na Aneksie nr (...) do Umowy o świadczenie usługi (...) nr (...) zawartej pomiędzy (...) SA , a abonentem B. W. w ten sposób, że na tym dokumencie w miejscu podpis abonenta nakreśliła w dwóch miejscach podpis o treści (...) .

Na podstawie art. 67§3kk orzekł od oskarżonej E. J. na rzecz Stowarzyszenia (...) na rzecz Szpitala w K. ul. (...) (...)-(...) K. świadczenie pieniężne w kwocie 200 złotych.

Na podstawie art. 44§2kk orzekł przepadek przez pozostawienie w aktach zabezpieczonego jako dowód rzeczowy aneksu do umowy o świadczenie usługi (...) nr (...) zawartej pomiędzy (...) SA a abonentem B. W..

Sąd zasądził od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe :

- wydatki w kwocie 90 złotych,

- opłata w kwocie 60 złotych.

Powyższy wyrok w całości na korzyść oskarżonej zaskarżyła jej obrońca i zarzuciła :

- błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia , mający wpływ na jego treść polegający na uznaniu , iż społeczna szkodliwość przedmiotowego czynu nie jest znaczna w sytuacji gdy okoliczności podmiotowe i przedmiotowe zarzucanego oskarżonej czynu uprawniają do stwierdzenia ,że stopień społecznej szkodliwości czynu jest w świetle art. 115§2kk znikomy.

Stawiając ten zarzut obrońca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania karnego na zasadzie art. 17§1 pkt. 3kpk w zw. z art. 1§2kk.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja obrońcy oskarżonej zarówno co do stawianego zarzutu jak i na jego podstawie wyciągniętego wniosku jest trafna.

Sąd I-ej instancji dokonał należytej oceny dowodów i na ich podstawie prawidłowo ustalił podstawę faktyczną rozstrzygnięcia. Ustalenia te nie są w apelacji kwestionowane.

Sąd Okręgowy uznał jednak , iż stopień społecznej szkodliwości czynu jakiego dopuściła się oskarżona E. J. nie jest znaczny. O nieznaczności stopnia społecznej szkodliwości decydują bowiem zarówno elementy podmiotowe jak i przedmiotowe czynu.

Szkoda wyrządzona zarzucanym czynem jest niewielka 310 ,70 złotych i została naprawiona przez oskarżoną jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego. Od popełnienia czynu upłynął znaczny okres czasu – tj. 4 lata. Oskarżona E. J. podpisała aneks do umowy imieniem i nazwiskiem ojca , albowiem w wyniku konfliktowej sytuacji rodzinnej kontakt z nim był utrudniony. Przez cały czas oskarżona regulowała należności spowodowane podpisaniem aneksu do umowy telekomunikacyjnej o dodatkowe świadczenie usługi internetowej aż do konfliktu ojca z matką , który zakończył się orzeczeniem rozwodu rodziców oskarżonej i założenia przez B. W. oddzielnej skrzynki na korespondencję. Na szczególną uwagę zasługuje zamiar działania oskarżonej która dla dobra dzieci by zapewnić im dostęp do Internetu dokonała zarzucanego jej czynu.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Okręgowy uwzględniając całokształt okoliczności popełnienia zarzucanego oskarżonej czynu, uznał ,że stopień jego społecznej szkodliwości jest znikomy i dlatego też na podstawie art. 437§1 i 2 k.p.k. uchylił zaskarżony wyrok i na zasadzie art. 17§1pkt 3 k.p.k. postępowanie karne przeciwko oskarżonej E. J. umorzył , a na podstawie art. 632 pkt. 2 k.p.k. kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Piotr Durajczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Plota
Data wytworzenia informacji: