Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 179/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2017-05-23

II Cz 623/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 7 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

chmura, zawieszenie postępowania, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • chmura, zawieszenie postępowania, podjęcie postępowań, poszukiwanie dokumentacji, zawieszenie sądu, postanowienie w przedmiocie zawieszenia, wydanie postanowienia sądu rejonowego, adres uczestniczki, wnioskodawca zobowiązania, fakt poszukiwań, ustalenie prawa własności nieruchomości, termin siedmiodniowy, zażalenie, konieczność pozyskania, nadesłanie dokumentów, podstawa prawna zawieszenia, dokładny adres, wezwanie wnioskodawcy, data zawieszenia, dzień wydania postanowienia
Zobacz»

IV Cz 171/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013

Data publikacji: 16 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, wniosek powoda o zasądzenie, zamiejscowy wydział cywilny, zawieszenie postępowania, adres powodów, postępowanie z urzędu, wadliwe okno, dodatkowe doprecyzowanie, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, treść pozwu żądania, alternatywne świadczenie, możliwość zawieszenia przez sąd, niewskazanie adresów, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, wezwanie do sprecyzowania, doprecyzowanie żądania, zły adres, dysponent procesu, zarządzenie, podstawa uprawnienia
Zobacz»

II Cz 266/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 23 czerwca 2015

Data publikacji: 5 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

sprawa dalszego biegu, przedmiot zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, zawieszone postępowanie, niemożność nadania, podjęcie postępowań, umorzenie postępowań, roczny termin, wniosek o podjęcie, odpis wniosku o stwierdzenie, wykonanie przez wnioskodawczynie, skuteczne wniesienie wniosku, stwierdzenie nabycia spadku, złożenie w terminie wniosku, uzupełnienie braku formalnego, wstrzymanie biegu, bieg roczny, przesłanka podjęcia, odpis zażalenia, przedmiot zażalenia, mniejsza sprawa, postanowienie o zawieszeniu
Zobacz»

IV C 103/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2015

Data publikacji: 14 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odpis pozwu i załączników, celu doręczenia, rygor zawieszenia, zarządzenie, sprawa dalszego biegu, pełnomocnik powodów, postępowanie z urzędu, sprawa powództwa, powództwo gminy, zakreślony termin, zawieszenie postępowania, warszawa, następujący skład, postępowanie w sprawie, posiedzenie niejawne, postanowienie, wezwanie, stan rzeczy, podmiot, upływ
Zobacz»

III Cz 772/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 września 2014

Data publikacji: 27 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, miejsce urodzenia, ustalenie numerów, wysłanie odpisu, zły adres, zawieszenie postępowania, imionami rodziców, zawisłość sprawy, zawieszenie postępowania z urzędu, przypadek sprawy, koszt postępowań zażaleniowy, postępowanie na mocy, postanowienie, orzeczenie końcowe, nadanie biegu, wydanie zaskarżonego postanowienia, ustalenie faktyczne poprzez przyjęcie, adres powodów, postępowanie z urzędu, podstawa do zawieszenia
Zobacz»

II Cz 800/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 28 listopada 2016

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, sposób korzystania z rzeczy, korzystanie z rzeczy wspólnej, ustalenie sposobów, oryginalny odpis, pisemny motyw zaskarżonego postanowienia, żądany odpis, odpis księgi wieczystej nieruchomości, adres uczestnika, wezwanie do uzupełniania braków, podstawa zaskarżonego postanowienia, uzupełnienie braków wniosku, postępowanie na podstawie przepisu, podstawa prawna zawieszenia, termin wyznaczony przez sąd, odpis zwykły, przedmiot zażalenia, pismo wnioskodawczyni, wyjaśnienie wnioskodawczyni, analiza pisemnych motywów
Zobacz»

II Cz 700/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 26 listopada 2013

Data publikacji: 9 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, biuro adresowe, zawieszenie postępowania, zażalenie, przeszkoda w nadaniu, dochodzenie słusznych roszczeń, ewentualna obrona, eksmisja, ocena procesu, podanie aktualnego adresu, ustalenie aktualnego adresu, wypełnienie formularzy, doręczony odpis, aktualny adres zamieszkania, pozew adresu, przeszkoda w dochodzeniu, odpis pozwów, uchylenie i nadanie, pozwana sprawa, prawidłowy adres
Zobacz»

III C 1122/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 czerwca 2017

Data publikacji: 11 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, strona powodowa do chwili, postępowanie grupowe, reprezentant grupy, koszt publikacji, zły adres, publikacja ogłoszeń, wezwanie pełnomocnika, przedmiotowe wezwanie, podstawa zarządzenia, adres powodów, zaliczka na koszt, postępowanie z urzędu, ustalona kwota, skutek braku, warszawa, wyznaczony termin, wydział cywilny w składzie, uiszczenie, postępowanie w sprawie
Zobacz»

II Cz 219/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 11 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, ustalenie numerów, pozew adresu, powstała wątpliwość, pismo sądowe, zawieszenie postępowania, podstawa prawna zaskarżonego orzeczenia, dokonanie przedmiotowe ustalenie, zawieszenie postępowania w sytuacji, niemożność nadania, aktualność, adres i numer, tryb doręczenia zastępczego, zawieszania postępowań, doręczenie na adres, rękach adresatów, pełnomocnik powoda pisma, domniemanie, sposób doręczenia, przesłanka do zawieszenia
Zobacz»

II Cz 790/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 listopada 2013

Data publikacji: 9 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustalenie numerów, sprawa dalszego biegu, sprzeczność z regulacjami, zakreślony termin, zawieszenie postępowania, uchylenie i nadanie, zażalenie, rygor zawieszenia, podanie numerów, sprawa z powództwa miasta, sądowe ustalenie, treść artykułów, dzień pod rygorem, wydane postanowienie, żądanie sądów, sprawa o zapłatę, konsekwencja zmiany, pozwany, postanowienie, zmiana postanowienia
Zobacz»

I Cz 184/13

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 10 lipca 2013

Data publikacji: 16 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, opróżnienie lokalu mieszkalnego, przeróżne instytucje, możliwe miejsce pobytu, przepis kodeksu postępowania cywilnego, pismo sądowe w aktach, wykonywanie zarządzeń, adres córki, obowiązek sądu w sprawie, termin tygodniowy, próba ustalenia adresów, podanie adresu zamieszkania, wskazanie adresu strony, oznaczenie miejsca zamieszkania strony, zażalenie, zasięganie informacji, miejsce pobytu strony, ustalenie aktualnego adresu, prowadzenie dochodzenia, motyw zażalenia
Zobacz»

I ACz 2495/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 7 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, aktualny adres zamieszkania, obecny adres, stwierdzenie spełnienia przesłanek, oznaczenie miejsca zamieszkania strony, zażalenie, adnotacja doręczyciela, pozwany, zawieszone postępowanie w sprawie, zamiar stałego pobytu, sprawa przez powódkę, korespondencja sądowa, pozew o rozwód, ustanowienie kuratora, adresat, zażalenie powódki na postanowienia, pismo w sprawie, postępowanie z urzędu, wezwanie sądu, zameldowanie
Zobacz»

III Cz 1922/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 22 stycznia 2019

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • hajduk, nakaz zapłaty, sprawa dalszego biegu, stała stopa, rak, zmienna stopa procentowa, wysokość stała, zasądzone odsetki, zawieszenie postępowania, dokonanie wykładni, postępowanie z urzędu, prawomocne postanowienie sądu rejonowe, postanowienie sądu rejonowego, tytuł wykonawczy, duża strata finansowa, wyraz zastosowania, kopia postanowienia sądu rejonowego, stosowny wniosek do sądu, ustalenie numerów, wniosek o wykładnię
Zobacz»

III Cz 1610/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 grudnia 2014

Data publikacji: 6 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • aktualne żądanie, dąbek, zawieszenie postępowania, zażalenie, aktualny materiał, zażalenie powódki, zawieszenie postępowania w przypadku, prawidłowe odzwierciedlenie, mniejsze postępowanie, powstanie uzasadnionych wątpliwości, prawo do odsetek ustawowych, modyfikacja powództwa, przesłanka do zawieszenia, przedmiot postępowań, sprawa dalszego biegu, skonkretyzowanie, wyrok karny, uzasadnienie zażalenia, materiał sprawy, niebudzące wątpliwości
Zobacz»

XXIV C 611/10

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2010

Data publikacji: 8 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wznowienie postępowania w sprawach, sprawa dalszego biegu, zły adres, zwrot skargi, rozwód, wezwanie pod rygorem zwrotu, przedmiotowe wezwanie, dzień od doręczenia wezwania, brak formalny skargi, jednoznaczne wskazanie, treść skargi, adres powodów, zarządzenie sądu, warszawy wydziału, wydział rodzinny, usunięcie braków formalnych, skutek braku, sprawa ze skargi, skarga o wznowienia, dzień dzisiejszy
Zobacz»

II Cz 795/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 maja 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustalenie numerów, właściwy rejestr, będąca osoba, sprawa dalszego biegu, zły adres, osoba fizyczna, zawieszenie postępowania, miejsce i data, warunek formalny, pozwany, ocena sądu okręgowego sądu, adres powodów, obowiązek wskazania, postępowanie z urzędu, uzyskanie numeru, pozew do sądu, skutek braku, nazwisko rodowe matki, zawieszenie postępowania na zasadzie, data zameldowania
Zobacz»

VI Pz 44/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dziennik maszynowy, pełnomocnik powodów, zawieszenie postępowania, zawieszenie postępowania na zasadzie, przedział czasowy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, praca na jednostkach, zawieszenie postępowania w oparciu, zobowiązanie do wskazania, przytoczenie okoliczności faktycznych, faktyczne uzasadniające żądanie, pozew, okres sporny, postanowienie dowodowe, dalsze procedowanie, podanie, postanowienie sądu najwyższe, czynność powoda, sprawa dalszego biegu, charakter formalny
Zobacz»

III Cz 1008/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 września 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, wynagrodzenie i zwrot wydatków, tarnowska góra, określenie wysokości wynagrodzenia, uiszczenie zaliczki, wysokość zaliczki, strona w sprawie, przeszkoda w nadaniu, strona wnosząca o ustanowienie, sprawa określenia, miejsce pobytów, dalsze prowadzenie, ustanowienie kuratora procesowego, ustalenie numerów, uwzględnienie wartości przedmiotu sporu, zawieszenie postępowania w sytuacji, zły adres, zawieszenie postępowania, zawieszenie postępowania z urzędu, regulacja prawna
Zobacz»

IV Cz 1148/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 19 listopada 2015

Data publikacji: 20 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawieszone postępowanie, wniosek o podjęcie, zawieszenie postępowania, podjęcie postępowań, sprawa dalszego biegu, opłata eksploatacyjna, okres płatności, umorzenie postępowań, bieg roczny, pozew kwot, roczny termin, należność, wspólnota, fundusz remontowy, pozwany, ustanie przyczyny zawieszenia, kartoteka księgowa, dokładnie określone żądanie, dochodzona kwota, merytoryczna ocena zasadności
Zobacz»

II Cz 45/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 9 lutego 2015

Data publikacji: 21 października 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, gospodarcza rzeczpospolita polska, prawidłowy adres, centralna ewidencja i informacja, informacja o działalności gospodarczej, poszukiwaniu dłużników, adres zamieszkania dłużników, dokonanie skutecznego doręczenia, korespondencja kierowana na adres, doręczenie korespondencji sądowej, ustalenie numerów, adres aktualny, niemożność nadania, wierzyciel na postanowienie sądu, zły adres, zażalenie wierzyciela na postanowienie, konsekwencja postanowienia, doręczenie na adres, wnioskodawca, aktualne miejsce zamieszkania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Chmura,  Janusz Roszewski
Data wytworzenia informacji: